w

Studentongan barnehage

Studentongan barnehage er en tidsriktig, moderne og funksjonell barnehage med nærhet til skog og mark.

Søk plass
01.04.201614:11 Line Johansen

for english click here


Vi har en ledig plass fra høsten

Vi har ledig barnehageplass for et barn over tre år fra nytt barnehageår i august. Send søknad her, eller ta gjerne kontakt med styrer Irene Mellemvik på tlf. +47 901 17 071 eller epost: studentongan@studentinord.no hvis det er noe du lurer på.

Åpen for alle - men spesielt tilrettelagt for studentforeldre 

Studentongan barnehage er en barnehage alle kan søke seg til. Er du student med barn kan det å velge en studentbarnehage gi dere en del ekstra fordeler. Her vil dere møte andre foreldre i samme livssituasjon, og personalet legger til rette for at du og ditt barn skal knytte nye kontakter og få nye venner.

Vi forstår dine spesielle behov som student, og sammen finner vi praktiske løsninger på utfordringene.

Studentongan barnehage har 5 avdelinger og plass til 80 barn. Barnehagen ligger i umiddelbar nærhet til Nord universitet

Ved å velge Studentongan barnehage får du og ditt barn noen fordeler:

  • Du får eksamensgaranti. Det betyr at dersom ditt barn er sykt på eksamensdagen kommer en fra personalet hjem til deg og passer barnet, slik at du likevel kan delta på eksamen.
  • Du kan få tildelt plass også til barn under 1 år.
  • Ved eksamensavvikling utover normal åpningstid kan vi etter avtale ha åpent lengre enn til kl. 16.30.

NB: Ingen eksamensgaranti høsten 2020

Vi har dessverre ikke mulighet til å gi eksamengaranti, tjenesten der vi passer barn som er syke på eksamensdagen, i høstsemesteret 2020. Inntil videre er regelen om at syke barn skal være hjemme under koronapandemien absolutt.

God score på foreldreundersøkelsen

Studentongan barnehage har fått svært gode tilbakemeldinger på forrige foreldreundersøkelse, med en score på totalt 4,8 av 5 mulige.

Barnet i fokus

Studentongan barnehage er drevet av Studentinord, og er godt tilrettelagt for barna. Vi er opptatt av at det skal være kvalitet i alt som gjøres, og samtidig skal det være en fleksibel barnehage som legger til rette for at foreldrene skal kunne lykkes i studiene. 

Barnehagen tar imot barn i alderen 1 - 6 år, og har egne småbarnsavdelinger for de minste for å kunne gi de aller minste ro og trygghet i et stimulerende miljø. De større barna er i omgivelser med flere muligheter for utfordringer og aktivitet

«Mitt møte med barnehagen er et personale med god kompetanse, som virkelig bryr seg om barna og deres beste. Som forelder er jeg bestandig blitt møtt med forståelse, og samarbeidet med personalet har bestandig gått uproblematisk»

 - Siv-Anne, studentforelder

Les mer om hva foreldrene synes om Studentongan barnehage

Personalet

Personalgruppa i barnehagen har en variert kompetanse og erfaring. Vi har god pedagogdekning med pedagogisk leder på hver avdeling, samt to barnehagelærere som er med å øke kvaliteten på arbeidet.

De fleste av våre ansatte har arbeidet lenge i Studentongan barnehage, og sørger for god stabilitet og lite gjennomtrekk. Ved fravær innhenter barnehagen vikarer.

Hvem kan søke?

Vi er en barnehage først og fremst for barn av studenter ved Nord universitet og Politihøgskolen, avd. Bodø. Dersom vi har ledige plasser tar vi inn barn av ansatte ved universitetet, og andre kommunale søkere. Fornøyde foreldre gjør at vi har stor søkning også til de plassene som ikke er forbeholdt studentbarn. 

Søk plass hos oss

Søknadsfrist er 15. februar, men du er velkommen til å søke når som helst. Vi tildeler plasser fortløpende ved ledig kapasitet.

Studentongan barnehage er en del av Bodø kommunes samordnede opptak. Vi har derfor samme søknadsfrist, og følger de prosedyrer som det samordnede opptaket har.

Ved å gå inn på Bodø kommune sin hjemmeside, vil du finne informasjon om søknadsprosessen, og du kan søke på barnehageplass hos oss digitalt.

Søk barnehageplass i Studentongan barnehage her.

Følger maksprisordningen

Studentongan barnehage følger maksprisordningen for foreldrebetaling, som fastsettes gjennom statsbudsjettet. Betaling for kost kommer i tillegg.

Plaskebasseng i Abels hule

Studentongan barnehage har et stort rom i barnehagen der vi lager til plaskebasseng for barna. Hit får barna komme fra de er helt små, og lære seg å bli trygg med vannsprut og lek i vann. Det er godt og varmt, fargelys i taket, og store glassvinduer.

Individ, språk og kultur 

Hvert enkelt barn har behov for å bli sett, og få medvirke ut fra sin alder og sine behov. Vi er en barnehage med mange kulturer, både norske og internasjonale. Dette avspeiler seg i barnehagens årsplan der vi har fokus på å bli kjent med hverandre - både innenfor språk, religion, tradisjoner og musikk.

Som barnehage for blant annet studenter fra andre nasjoner, har vi lang erfaring innenfor det å arbeide med fremmedspråklige.

Miljøbevisst barnehage

Studentongan barnehage ønsker å fremme verdier, holdninger og praksis for et bærekraftig samfunn. Vi vil i årene som kommer arbeide med miljø og vern av naturen rundt oss. I dette arbeidet vil vi bruke opplegget «Miljøarbeid med Revar» som er et pedagogisk opplegg for førskolebarn.  

Kommunikasjon med foreldre

Studentongan bruker MyKid - et app-basert verktøy for kommunikasjon mellom barnehagen og foreldrene.

For å motta og gi informasjon til barnehagen må foreldre selv være aktive brukere av appen. Denne kommunikasjonen kommer selvsagt i tillegg til den daglige muntlige kontakten vi har med foreldrene.

Gjennom MyKid kan du som forelder:

  • Lese om «dagen i dag»
  • Se bilder av ditt barn og hverdagen i barnehagen*
  • Finne planer, informasjon og nyhetsbrev fra oss
  • Rapportere fravær og ferie
  • Motta/sende sms og e-post til barnehagen
  • Legge inn dine tillatelser angående ditt barn
  • Oppdatere informasjon om barnet og deg selv

*) Dere velger selv om dere gir tillatelse for visning av deres barn. Bildene tagges med barnas profil og du får opp de bildene som er relevante for deg.

Tjenesten er tilpasset mobil, PC og nettbrett.

Nullmobbing.no

Studentongan barnehage tar avstand fra mobbing. Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Nettstedet er opprettet av Utdaningsdirektoratet og skal gi deg veiledning og informasjon. 

Åpningstider

Ordinær åpningstid i barnehagen er kl. 07.00 – 16.30. Du kan levere barnet ditt kl. 7.00, og da må barnet være hentet innen kl. 16.00. Barna skal ikke ha en lengre oppholdstid i barnehagen enn ni timer.

Vi praktiserer ikke noen kjernetid. Ved spesielle aktiviteter eller turer gir vi beskjed om oppmøtetider i forkant slik at barnet kan komme tidsnok.

Vi har planleggingsdager til faste tider; de tre siste dagene i uke 32, første arbeidsdag etter jul og første arbeidsdag etter påske.

Dokumenter og planer

Kom i kontakt med oss

Følg oss på Facebook
Tlf. +47 901 17 071  
E-post: studentongan@studentinord.no

Styrer i Studentongan barnehage
Irene Mellemvik
Tlf. +47 901 17 071

Avdelingene
Arbeidsrom: +47 480 40 086
Hippokrates: +47 903 68 848
Pythagoras: +47 903 68 860
Sokrates: +47 904 00 327
Aristoteles: +47 903 69 710
Platon: +47 903 69 902

Studentinord
+47 476 20 800

Adresse
Studentongan barnehage
Høgliveien 2
8027 Bodø

Søk barnehageplass her

Fotograf Karoline O.A. Pettersen
Barn leker i Studentongan barnehage
Fotograf Karoline O.A. Pettersen
Barn leker med biler og dukker i Studentongan barnehage
Fotograf Karoline O.A. Pettersen
Barn leker mellom trærne i Studentongan barnehage
Abels hule
Abels hule, barnas eget plaskerom i Studentongan barnehage
Lekerom
Lekerom med hems, i Studentongan barnehage

Relaterte artikler