w

Hva er en studentsamskipnad

Institusjoner tilknyttet Studentinord

Fakturaadresse

Nord studentsamskipnad
(Navn på avdeling)
Postboks 1490
8049 Bodø
faktura@studentinord.no

Org. nummer 951 103 217 mva

Studentinord driver studentvelferd for ca. 12.500 studenter i Bodø, Helgeland og Trøndelag.

06.04.201608:21 Line Johansen

Studentinord skal arbeide aktivt for å gi alle studenter et godt velferdstilbud som bidrar til et helhetlig læringsmiljø. Studentinord har ca 120 ansatte i sine ulike virksomheter i Bodø, Nesna, Namsos, Levanger, Stjørdal, Steinkjer og Mo i Rana.

Virksomhetsområdene omfatter bolig, barnehage, kantine, bokhandel, fritidstilbud og rådgivningstjeneste/helsetilbud.

Hva er en studentsamskipnad?

En studentsamskipnad skal ta seg av studentenes velferdsbehov på læringsstedet. Velferdstilbudet kan blant annet være boliger, spisesteder, barnehager, helsetjeneste og trening. Overskuddet fra samskipnadenes forretningsdrift tilbakeføres til driften og utbygging av nye eller eksisterende velferdstilbud.

Studentsamskipnadene er regulert ved en egen lov av 1996 og basert på obligatorisk medlemskap for alle utdanningsinstitusjoner på høyere nivå. Det er 22 studentsamskipnader i Norge.

Hver studentsamskipnad ledes av et styre som blant annet fastsetter semesteravgiften og hvilke tjenester som skal tilbys studentene. Studentrepresentanene i styret er med å påvirke utviklingen av velferdstilbudene til Studentinord.

Hva går semesteravgiften til?

I henhold til Lov om studentsamskipnader skal alle studenter betale semesteravgift til studentsamskipnaden tilknyttet institusjonen hvor en er student. Semesteravgiften er med på å finansierere velferdstilbudet til Studentinord. Semesteravgiften kreves inn av utdanningsinstitusjonen du er student ved.

Semesteravgiften vil gå tilbake til deg som student gjennom ulike formål. Semesteravgiften vedtas av styret i Studentinord. Semesteravgiften er kr. 530 pr. semester.

I tillegg til Studentinords kjernetjenester går semesteravgiften blant annet til:

  • refusjon av helseutgifter
  • kurs i eksamensmestring, stressmestring, yoga osv.
  • Studentorganisasjonen
  • støtte til idrett og kultur for studentene
  • Utleie og utlån av fritidsutstyr - hytte, ski sykler m.m

Studentene bestemmer

Hver studentsamskipnad ledes av et styre som blant annet fastsetter semesteravgiften og hvilke tjenester som skal tilbys studentene. Studentrepresentantene har styrelederen - og flertall i styret i Studentinord. På denne måten kan studentene kontrollere og utvikle sitt eget velferdstilbud.

Relaterte artikler