w

Styret

Styret er Studentinords øverste organ.

26.04.201614:39 Line Johansen

Styrets hovedoppgaver er å føre tilsyn med den daglige driften og sørge for at bedriften har en forsvarlig organisering. Det er også styret som vedtar bedriftens budsjett og regnskap.

Styret består av 8 medlemmer. Studentene velger 4 på valgtinget. Det velges også 4 vararepresentanter som er første til fjerde vara. 2 utpekes av Nord universitet og 2 velges av og blant de ansatte i bedriften. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen og styreperioden begynner 1. mai.

Studentene har flertall i styret dersom de ønsker det. For Studentinord betyr dette at styrets leder er student som har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Styrets sammensetning pr. 1. mai 2017

Jørgen Husby, student, styreleder
Anita Eriksen, rep. Nord universitet
Hanne Solheim Hansen, rep. Nord Universitet
Atle Andersen, rep. ansatte
Lisbeth Vistven Thomassen, rep. ansatte
Ola Kristoffer Nestvold, nestleder, student
Ragna Staven, student
Ørjan Heldal, student

Vara:
Kine Lyngås
Jan Atle Toska
Tomm Sandmoe
Erling Rognes Solbu
Emmelin Edvardsen
Karoline Wiik
Tone Iren Holmen
Anders Drangeid