w

Styret i Studentinord

Styret er Studentinords øverste organ.

26.04.201614:39 Line Johansen

Styrets oppgaver og sammensetning

Styrets hovedoppgaver er å føre tilsyn med den daglige driften og sørge for at bedriften har en forsvarlig organisering. Det er også styret som vedtar bedriftens budsjett og regnskap.

Styret består av åtte medlemmer. Studentene velger fire på valgtinget. Det velges også fire vararepresentanter som er første til fjerde vara. To utpekes av Nord universitet og to velges av og blant de ansatte i bedriften. Styremedlemmene velges for to år av gangen og styreperioden begynner 1. mai.

Studentene har flertall i styret dersom de ønsker det. For Studentinord betyr dette at styrets leder er student som har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Styret i Studentinord pr. 1. mai 2020

 • Anders Drangeid, studentrepresentant og styreleder
  styreleder@studentinord.no / tlf. 413 52 177
 • Andreas Vestvann Johnsen, studentrepresentant og nestleder
 • Mia Larsen Sveberg, studentrepresentant
 • Maria Håkensen Andersen, studentrepresentant            
 • Hanne Solheim Hansen, rep. Nord universitet
 • Per-Arne Skjelvik, rep. Nord universitet
 • Svein Tore Johnsen, rep. ansatte
 • Lisbeth Vistven Thomassen, rep. ansatte

Vararepresentanter:

 • Jan Atle Toska, Nord universitet
 • Lasse Finsås, Nord universitet
 • Erling Rognes Solbu, ansatte
 • Monica Jotun, ansatte
 • Julia Tidem Føllesdal, student

Åpenhet om styrets arbeid

Studentinord ønsker stor åpenhet om styrets arbeid, og om virksomheten i Studentinord. Åpenhet gir mer informasjon og bedre forutsetning for engasjement fra studenter og ansatte. Saker som berører personal, forhandlinger eller annen forretningssensitiv informasjon, behandles konfidensielt i styret. 

Åpenhet om styrets arbeide har vært behandlet flere ganger i styret, senest i sak 4/18. Der ble det bl.a. vedtatt følgende:

Saksliste og protokoll offentliggjøres. Saksdokumenter sendes hovedtillitsvalgte i Studentinord og leder av Studentparlamentet i forkant av styremøter.

 

Relaterte artikler