w

Hvem er Studentinord

Nord studentsamskipnad (Studentinord) skal utvikle attraktive velferdstilbud som bidrar til å øke trivselen blant studentene ved Nord universitet og Politihøgskolen avd. Bodø.

17.12.201512:46 Kjell Pedersen

Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. Bruk menyene under hvert tjenesteområde på dette nettstedet for å lære mer om hvilke tjenester vi dekker på ditt studiested.

Les mer om Studentinord og studentsamskipnadens rolle her.

Vår visjon er Studenten først og fremst

STUDENTEN – fordi hver enkelt student er unik.
FØRST – fordi vår første tanke alltid skal være om det vi gjør er til beste for studenten
FREMST – fordi det vi tilbyr skal være i fremste rekke – både når det gjelder kvalitet og utvikling av nye tilbud.

Hovedmål

Solid
Attraktiv
Nyskapende
Topp

Prosjekter

Studentinord tar et spesielt ansvar for ferske studenter gjennom prosjektet Første semester. Det tar tid å lære seg studentlivet. Vi mener at satsning på sosial og faglig integrering av nye studenter legger til rette for både bedre studentliv og bedre resultater for studentene.

Per Magne Nikolaisen

Relaterte artikler