Visjon, mål og verdier

Studentinord setter studenten først og fremst!

Vår visjon 

Studentinords visjon er «Studenten først og fremst».

Visjonen gjennomsyrer alt vi gjør, og hvordan vi skal jobbe og hva vi skal oppnå ligger i ordene i visjonen.

 • Studenten - fordi hver enkelt student er unik
 • Først - fordi vår første tanke alltid skal være om det vi gjør er til beste for studenten
 • Fremst - fordi det vi tilbyr skal være i fremste rekke, både når det gjelder kvalitet og utvikling av nye tilbud

Strategi og hovedmål 

I kommende strategiperiode skal Studentinord arbeide for følgende målsetninger:

 1. Gi studentene de beste mulige forutsetninger for å bygge gode og varige relasjoner, og
  styrke samarbeidet med studentfrivilligheten
 2. Styrke studenttilbudet gjennom innovativ og markedsorientert tjenesteutvikling
 3. Ta posisjon som en aktiv og attraktiv samfunnsaktør som setter studentvelferd på dagsorden

Her kan du lese Studentinord sin strategi for 2021-2024.

Våre verdier

Verdiene er viktige for organisasjonskulturen og danner grunnlaget for hvordan våre ansatte forholder seg til hverandre.

Vi er opptatt av at vi skaper verdiene sammen. Gjennom et kulturprosjekt har alle ansatte i Studentinord bidratt til å sette ord på adferden vi mener gjenspeiler vår kultur.

Hilse

 • Vi hilser på hverandre
 • Vi er imøtekommende
 • Vi ser hverandre

Åpenhet

 • Vi er åpen og informerer
 • I alle ledd og på alle nivå
 • Vi holder oss orientert

Kommunikasjon/ tilbakemelding

 • Vi gir tilbakemelding
 • Er raus og viser omtanke
 • Tar opp vanskelige saker

Humør

 • Vi viser arbeidsglede
 • Godt humør
 • Støttende

Nyskapende

 • Vi er løsningsorienterte
 • Fornyer oss
 • Får det til

Kvalitet

 • Vi leverer
 • Kvalitet i tjenestene
 • Er dyktige i arbeidet