Visjon, mål og verdier

Studentinord setter studenten først og fremst!

17.12.201512:46 Kjell Pedersen

Vår visjon 

Studentinords visjon er «Studenten først og fremst».

Visjonen gjennomsyrer alt vi gjør, og hvordan vi skal jobbe og hva vi skal oppnå ligger i ordene i visjonen.

 • Studenten - fordi hver enkelt student er unik
 • Først - fordi vår første tanke alltid skal være om det vi gjør er til beste for studenten
 • Fremst - fordi det vi tilbyr skal være i fremste rekke, både når det gjelder kvalitet og utvikling av nye tilbud

Vårt hovedmål 

Vårt hovedmål er SANT.

 • Solid - vi skal ha en bærekrafig økonomi som sikrer god studentvelferd for dagens og fremtidens studenter
 • Attraktiv - vi skal utvikle og synliggjøre tilbud slik at vi gjør Nord universitet og Politihøgskolen i Bodø til studentenes førstevalg
 • Nyskapende - vi skal utvikle en organisasjon som evner å se fremover, har mot til å satse og evne til å lykkes
 • Topp - vi skal ha landets mest tilfredse studenter

Våre verdier

Verdiene er viktige for organisasjonskulturen og danner grunnlaget for hvordan våre ansatte forholder seg til hverandre.

Vi er opptatt av at vi skaper verdiene sammen. Gjennom et kulturprosjekt har alle ansatte i Studentinord bidratt til å sette ord på adferden vi mener gjenspeiler vår kultur.

Hilse

 • Vi hilser på hverandre
 • Vi er imøtekommende
 • Vi ser hverandre

Åpenhet

 • Vi er åpen og informerer
 • I alle ledd og på alle nivå
 • Vi holder oss orientert

Kommunikasjon/ tilbakemelding

 • Vi gir tilbakemelding
 • Er raus og viser omtanke
 • Tar opp vanskelige saker

Humør

 • Vi viser arbeidsglede
 • Godt humør
 • Støttende

Nyskapende

 • Vi er løsningsorienterte
 • Fornyer oss
 • Får det til

Kvalitet

 • Vi leverer
 • Kvalitet i tjenestene
 • Er dyktige i arbeidet

Relaterte artikler